Wedstrijdreglement eindejaarsactie 2022

Artikel 1: Organisatie.

De “eindejaarsactie 2022” wordt georganiseerd door de V.Z.W. Handelscentrum Geraardsbergen, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 37E. 

De organisatie van de wedstrijd gaat uit van de V.Z.W. zonder dat één of
meerdere bestuursleden of leden hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn.

De organisatie van de wedstrijd behelst een middelenverbintenis en geen
resultaatsverbintenis waarbij de V.Z.W. zich ertoe verbindt alle mogelijke
inspanningen te leveren om de wedstrijd te organiseren overeenkomstig de
onderstaande bepalingen van het reglement maar waarbij zij niet aansprakelijk
gesteld kan worden wanneer door overmacht of andere bijzondere omstandigheden daarvan moet worden afgeweken.

De geest van de wedstrijd is promotie van de activiteiten van het Handelscentrum op een ongedwongen en vriendschappelijke basis.

Artikel 2: Looptijd van de wedstrijd.

De wedstrijd loopt respectievelijk van 01/12/2022 tot 31/12/2022.
Deelnemen kan zolang de voorraad wedstrijdenveloppes strekt. Trekking van de
winnaars en verdelen van de aankoopbonnen gebeurt wekelijks op maandagen 12, 19, 26  december 2022 en op maandag 2 januari 2023.

De V.Z.W. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge
van overmacht of andere bijzondere omstandigheden buiten haar wil de duur van de wedstrijd aangepast moet worden.

Over de actievoorwaarden, de organisatie en/of de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd en deelnemen  aan de wedstrijd.

·        In de periode van de looptijd van de wedstrijd ontvangen klanten bij de leden van het handelscentrum een wedstrijdenveloppe. In deze enveloppe kan de klant zijn aankoopbewijzen stoppen voor een minimum bedrag van 50 euro. Deze aankoopbewijzen zijn gestempeld door de deelnemende leden. Aankoopbewijzen bij
verschillende leden van het handelscentrum kunnen in een zelfde enveloppe gestopt worden, voor een totaal bedrag van minimum 50 euro. Aankoopbewijzen bij niet-leden van het Handelscentrum komen niet in aanmerking voor deelname.

 

·        Enkel enveloppes met aankoopbewijzen uit de periode van de looptijd van de wedstrijd komen in aanmerking voor het winnen van aankoopbons.

 

·        De klant kan zijn enveloppe deponeren in de gouden bus, die zal
opgesteld staan in de hall van kledingzaak Gaetan, Grotestraat 52,
Geraardsbergen. Een klant kan meerdere enveloppes deponeren in de gouden bus.

 

·        Handelaars-leden van het Handelscentrum zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

 

·        Op de maandagen 12, 19, 26 december 2022 en op maandag 2 januari 2023 om 18.30 zal onder toezicht van Notaris Laurent Rens vijf winnende enveloppes getrokken worden. De enveloppes moeten ten laatste op de zaterdagavond (om 17 uur) voor de trekking in de bus gedeponeerd zijn.

 

·        Elke winnaar ontvangt een aankoopbon ter waarde van 50,- euro, te
besteden bij een lid van het Handelscentrum Geraardsbergen.
De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de
winnaar, die daarvoor kan worden verzocht om zijn/haar identiteit te tonen.

·        De waardebons zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

·        Het handelscentrum behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden, de gegevens niet volledig
zijn ingevuld of onleesbaar zijn.

·        De waardebon kan niet opgesplitst worden en dient in 1x volledig gespendeerd te worden. Er is geen winstgarantie bij de actie, de mogelijkheid bestaat dat er geen prijs gewonnen wordt. De aankoopbons blijven twee maand geldig (tot 28 februari 2023) en moeten voor aankopen bij één en dezelfde deelnemende handelaar gebruikt worden.

Artikel 4: Lijst van de deelnemende handelaars.

·        De lijst van leden die deelnemen aan de wedstrijd zal terug te
vinden zijn op de website, www.handelscentrum.org en zal eveneens op de achterkant van de wedstrijdenveloppe te vinden zijn. De lijst der leden van het Handelscentrum wordt als bijlage bij onderhavig reglement gevoegd.

 

Artikel 5: Te winnen prijzen. 

·        Op bovenvermelde dagen zijn elke week vijf aankoopbons ter waarde van 50,- euro te winnen. Deze bons zijn te besteden bij een lid van het Handelscentrum Geraardsbergen.

 

·        De aankoopbons blijven twee maand geldig (tot 28 februari 2023) en moeten voor aankopen bij één en dezelfde handelaar gebruikt worden. De aankoopbons zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Artikel 6: Privacy.

·        Door invulling van een wedstrijdenveloppe geven de deelnemers
toestemming aan de organisatie om hun gegevens te gebruiken voor de noodwendigheden verbonden aan deze wedstrijd (contactname met de winnaars) en voor publicitaire doeleinden welke evenwel beperkt blijven tot vermelding van de naam, voornaam en foto van de winnaar op de facebook-pagina van de organisatie alsmede tot publicatie daarvan in lokale media.

·        De organisatie verklaart uitdrukkelijk de gegevens van de deelnemers, met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld staat m.b.t. de uiteindelijke winnaar, niet te zullen gebruiken voor publicitaire doeleinden
noch zullen deze ter beschikking gesteld worden van haar leden of van derden.

·        Hoewel de organisatie zich er expliciet toe verbindt geen lijst van deelnemers aan de wedstrijd bij te houden, kan iedere deelnemer vragen dat zijn/haar gegevens vernietigd worden. Dit kan door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]

·        Met uitzondering van een lijst van de winnaars worden geen gegevens bijgehouden. Deze lijst zal evenwel slechts bijgehouden worden voor
een periode van 5 jaar, en dit louter met het oog op hetgeen vermeld staat in artikel 5 van dit reglement, waarna deze vernietigd wordt.

·        Wekelijks zullen na de trekking de deelnemende enveloppes worden
vernietigd. Dit zal gebeuren onder toezicht van de aangeduide notaris.

Artikel 7: Publicatie.

Een kopie van dit reglement zal ter inzage gepubliceerd worden op de website van de V.Z.W.: www.handelscentrum.org. en ter inzage liggen
bij de deelnemende handelaars.

Het Bestuur van Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.,

Rob Van Tilborgh
Voorzitter

Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.
Gaverstraat 37E – 9500 Geraardsbergen – [email protected]