Wedstrijdreglement eindejaarsactie 2021

WEDSTRIJDREGLEMENT: “Eindejaarsactie 2021”.

Artikel 1: Organisatie.

De “eindejaarsactie 2021” wordt georganiseerd door de V.Z.W. Handelscentrum Geraardsbergen, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Gaverstraat 37E.

De organisatie van de wedstrijd gaat uit van de V.Z.W. zonder dat één of meerdere bestuursleden hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn.

De organisatie van de wedstrijd behelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis waarbij de V.Z.W. zich ertoe verbindt alle mogelijke inspanningen te leveren om de wedstrijd te organiseren overeenkomstig de onderstaande bepalingen van het reglement maar waarbij zij niet aansprakelijk gesteld kan worden wanneer door overmacht of andere bijzondere omstandigheden daarvan moet worden afgeweken.

De geest van de wedstrijd is promotie van de activiteiten van het Handelscentrum op een ongedwongen en vriendschappelijke basis.

Artikel 2: Looptijd van de wedstrijd.

De wedstrijd loopt respectievelijk van 01/12/2021 tot 31/12/2021. Deelnemen kan zolang de voorraad stempelkaarten strekt. Trekking van de winnaars en verdelen van de prijzen zal plaatsvinden in januari.

De V.Z.W. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of andere bijzondere omstandigheden buiten haar wil de duur van de wedstrijd aangepast moet worden.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd en deelnemen  aan de wedstrijd.

  • Klanten ontvangen bij de leden van het handelscentrum, die deelnemen aan de wedstrijd, een stempel op een stempelkaart. Bij een volle stempelkaart (met stempels van 5 verschillende deelnemende leden) ontvangt de klant een champagneglas (met opdruk ‘Sprankelend Geraardsbergen’).
  • Alle prijzen zullen worden geëtaleerd in het pand Oudenaardsestraat 32. Daarbij zullen de deelnemende handelaars van het Handelscentrum ruime visibiliteit krijgen.

Artikel 4: Lijst van de deelnemende handelaars.

De lijst van leden die deelnemen aan de wedstrijd zal terug te vinden zijn op de website, www.handelscentrum.org. Deze zullen ook te herkennen zijn aan een laddertje met een champagnefles in verwerkt.

Artikel 5: Te winnen prijs.

In samenwerking met Tony Bracke zijn er 2 elektrische fietsen te winnen, met elk een waarde van €2799. Daarnaast is er ook nog champagne te winnen geschonken door de deelnemende handelaars.

Het ruilen van prijzen tussen de verschillende winnaars is niet toegestaan. Het aanduiden van de winnaar voor die betreffende prijs geldt als definitief.

De organisatie verbindt zich ertoe de betrokken artikelen in de staat waarin ze zich op het moment van lottrekking bevinden binnen een redelijke termijn ook te overhandigen aan de winnaar van de wedstrijd zonder dat een laattijdige levering aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

De eigendom van de betrokken artikelen gaat over van de organisatie op de winnaar op het moment van trekking van het winnend formulier zodat de organisatie vanaf dan niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan de betrokken artikelen.

Artikel 6: Privacy.

Door invulling van een deelnameformulier geven de deelnemers toestemming aan de organisatie om hun gegevens te gebruiken voor de noodwendigheden verbonden aan deze wedstrijd (contactname met de winnaars) en voor publicitaire doeleinden welke evenwel beperkt blijven tot vermelding van de naam, voornaam en foto van de winnaar op de facebook-pagina van de organisatie alsmede tot publicatie daarvan in lokale media.

De organisatie verklaart uitdrukkelijk de gegevens van de deelnemers, met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld staat m.b.t. de uiteindelijke winnaar, niet te zullen gebruiken voor publicitaire doeleinden noch zullen deze ter beschikking gesteld worden van haar leden of van derden.

Hoewel de organisatie zich er expliciet toe verbindt geen lijst van deelnemers aan de wedstrijd bij te houden, kan iedere deelnemer vragen dat zijn/haar gegevens vernietigd worden. Dit kan door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@handelscentrum.org.

Met uitzondering van een lijst van de winnaars worden geen gegevens bijgehouden. Deze lijst zal evenwel slechts bijgehouden worden voor een periode van 5 jaar, en dit louter met het oog op hetgeen vermeld staat in artikel 5 van dit reglement, waarna deze vernietigd wordt.

Artikel 7: Publicatie.

Een kopie van dit reglement zal ter inzage gepubliceerd worden op de website van de V.Z.W.: www.handelscentrum.org.

Het Bestuur van Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.,

Rob Van Tilborgh
Voorzitter

Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.
Gaverstraat 37E – 9500 Geraardsbergen – info@handelscentrum.org