Wedstrijdreglement Tonnenwedstrijd

WEDSTRIJDREGLEMENT: “TONNENWEDSTRIJD”.

Artikel 1: Organisatie.

De “TONNENWEDSTRIJD” wordt georganiseerd door de V.Z.W. Handelscentrum Geraardsbergen, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Oudenaardsestraat 45.

De organisatie van de wedstrijd gaat uit van de V.Z.W. zonder dat één of meerdere bestuursleden hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn.

De organisatie van de wedstrijd behelst een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis waarbij de V.Z.W. zich ertoe verbindt alle mogelijke inspanningen te leveren om de wedstrijd te organiseren overeenkomstig de onderstaande bepalingen van het reglement maar waarbij zij niet aansprakelijk gesteld kan worden wanneer door overmacht of andere bijzondere omstandigheden daarvan moet worden afgeweken.

De geest van de wedstrijd is promotie van de activiteiten van het Handelscentrum op een ongedwongen en vriendschappelijke basis.

Artikel 2: Looptijd van de wedstrijd.

De wedstrijd loopt respectievelijk tijdens het herfstopendeurweekend van 3 en 4 oktober. De prijsuitreiking valt, onder voorbehoud van toestemming van lokaal bestuur Geraardsbergen en de corona maatregelen, op 16 oktober.

De V.Z.W. kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of andere bijzondere omstandigheden buiten haar wil de duur van de wedstrijd aangepast moet worden.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd en deelnemen aan de wedstrijd.

Vanaf ongeveer 21 september kan iedereen 21 tonnen bewonderen in etalages van handelaars én in het per brievenbus verdeeld krantje. Tijdens de herfstopendeur van 3 en 4 oktober kan iedereen dan op tonnen stemmen op basis van een stemformulier in het krantje of met een extra stemmingsstrook uitgedeeld bij handelaars. Iedereen kan slechts één maal stemmen. Indien één persoon meerdere malen stemt, wordt slechts één stem als geldig gezien.

Artikel 4: Lijst van de deelnemende handelaars.

De handelaars die deelnemen aan de wedstrijd konden zich intern kandidaat stellen om een ton in hun etalage te plaatsen. Er wordt geen lijst gepubliceerd van waar de tonnen staan.

Artikel 5: Te winnen prijs. 

De kunstenaar met de meeste stemmen wint 300 euro in aankoopbonnen van 10 euro. De tweede en derde prijs zijn respectievelijk 200 en 100 euro. Vanuit alle stemmen worden willekeurig drie personen getrokken, die respectievelijk 100, 80 of 60 euro winnen, evenals in schijven van 10 euro shoptegoed.

Het ruilen van prijzen tussen de verschillende winnaars is niet toegestaan. Het aanduiden van de winnaar voor die betreffende prijs door het bestuur van de vereniging geldt als definitief.

De organisatie verbindt zich ertoe de betrokken artikelen in de staat waarin ze zich op het moment van lottrekking bevinden binnen een redelijke termijn ook te overhandigen aan de winnaar van de wedstrijd zonder dat een laattijdige levering aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

De eigendom van de betrokken artikelen gaat over van de organisatie op de winnaar op het moment van trekking van het winnend formulier zodat de organisatie vanaf dan niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade aan de betrokken artikelen.

Artikel 6: Kleurwedstrijd

Naast de tonnenwedstrijd wordt voor kinderen ook een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaten kunnen bekomen worden bij leden van de vereniging, te raadplegen op de website.
De wedstrijd is enkel toegelaten voor kinderen t.e.m. 12 jaar.
De kleurplaten worden door een interne jury, samengesteld door de vereniging, gestemd. De kunstenaar van de kleurplaat met de meeste stemmen krijgt een gratis verjaardagsfeest.
Dit feest zal doorgaan in Polyvalente zaal De Krakeling, Gaverstraat 37D, 9500 Geraardsbergen.

Handelscentrum Geraardsbergen zal zorgen voor het gebruik van de zaal op een zaterdag gedurende 14u tot 17u.
De winnaar krijgt van Handelscentrum Geraardsbergen 1 consumptie voor ieder van de 10 personen (die evenals 12 jaar of jonger moeten zijn). Daarnaast zal de vereniging een verjaardagstaart voorzien. Extra drank kan aangekocht worden bij de zaal, maar kan ook zelf meegebracht worden. In overleg met de winnaar zal versiering voorzien worden.

Artikel 7: Privacy.

Door invulling van een deelnameformulier geven de deelnemers toestemming aan de organisatie om hun gegevens te gebruiken voor de noodwendigheden verbonden aan deze wedstrijd (contactname met de winnaars) en voor publicitaire doeleinden welke evenwel beperkt blijven tot vermelding van de naam, voornaam en foto van de winnaar op de facebook-pagina van de organisatie alsmede tot publicatie daarvan in lokale media.

Daarnaast kan iedereen op het stemformulier aanduiden of ze al dan niet de nieuwsbrief willen ontvangen. Enkel de personen die hiervoor kiezen zullen de nieuwsbrief ontvangen. Hun emailadres zal ingevoerd worden in het systeem, de overige gegevens worden niet bijgehouden.

De organisatie verklaart uitdrukkelijk de gegevens van de deelnemers, met uitzondering van hetgeen hierboven vermeld staat m.b.t. de uiteindelijke winnaar, niet te zullen gebruiken voor publicitaire doeleinden noch zullen deze ter beschikking gesteld worden van haar leden of van derden.

Hoewel de organisatie zich er expliciet toe verbindt geen lijst van deelnemers aan de wedstrijd bij te houden, kan iedere deelnemer vragen dat zijn/haar gegevens vernietigd worden. Dit kan door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@handelscentrum.org

Met uitzondering van een lijst van de winnaars worden geen gegevens bijgehouden. Deze lijst zal evenwel slechts bijgehouden worden voor een periode van 5 jaar, en dit louter met het oog op hetgeen vermeld staat in artikel 5 van dit reglement, waarna deze vernietigd wordt.

Artikel 8: Publicatie.

Een kopie van dit reglement zal ter inzage gepubliceerd worden op de website van de V.Z.W.: www.handelscentrum.org alsmede ter inzage liggen op de zetel van de V.Z.W.

Het Bestuur van Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.,

Rob Van Tilborgh
Voorzitter

Handelscentrum Geraardsbergen V.Z.W.
Oudenaardsestraat 45 – 9500 Geraardsbergen – info@handelscentrum.org